بایگانی

Archive for دسامبر 2010

خداوندا این هوا باران میخواهد…

\2010-12-06T21:32:19+00:00\000000\19\31\2010\12 10 دیدگاه

اعتراف میکنم که این روزها خیلی دلتنگم. دلتنگ بارون…دلتنگ خودم…دلتنگ چترم…دلتنگ اون فولدر آهنگی که اول سال واسه زیر بارون درست کرده بودم…

دلتنگ صدای شیشه پاکن ماشین… دلتنگ چکمه هایی که با وسواس زیاد خریدم که جنسشون طوری باشه که گل و آب رو جذب نکنه!

خدایا این روزها خیلی ها دلتنگن…

Advertisements