بایگانی

Posts Tagged ‘ماگ – لپتاپ- قهوه!’

آیات تنهایی!

\2011-01-29T13:31:01+00:00\000000\01\31\2011\01 17 دیدگاه

ای کسانی که بر روی میز شما جز لپ تاپ – ماگ پر از شیرقهوه ی نسبتا تلخ داغ – و یک موبایل سایلنت چیز دیگری وجود ندارد ، بدانید و آگاه باشید که شما تنهاترین موجودات روی زمین هستید! این ها نشانه های تنهایی است. شاید که بیندیشید !

Advertisements